User Tools

Site Tools


tutorials:arduino

Arduino

Amb l'arduino bàsic podem aprendre les bases de la programació i de la electrònica mínima. Com volem donar-li un caràcter més mecatrònic(CNC i robots manipulador) que IOT, o educatiu… ens centrarem en la utilització del motor pas a pas.

Index:

Aquí altre exemple, de mini-curs arduino, en compte de fitxes els anomena reptes, però la filosofia es molt semblant https://github.com/pedroruizf/arduino, minicurso_arduino_completo.pdf

llibres_arduino-20201010.zip

tutorials/arduino.txt · Last modified: 2021/09/19 14:41 (external edit)