User Tools

Site Tools


tutorials:arduino:00_arduino_basic:20_lcd

LCD

El LCD, que he comprat te un error en la retroil·luminació. Pot sobrecarregar una sortida perquè no han fet correctament el circuit de control, que si D10 el posem a 5V, està a quasi directament a massa. Aquí està el esquema:

https://forum.arduino.cc/t/warning-to-users-of-some-vendors-lcd-keypad-shields/94673/6

Encara que sembla que tots els fan així, aquest amb I2C:

Una forma correcta podria ser aquesta?, està feta per un aficionat, pot ser tingui alguna altre problema:

Aquí hi ha altre exemple:

Aquí el datasheet del LCD, la retroil·luminació fa 120mA. gdm1602k.pdf. Quan el màxim es 20 mA.

atmel-7810-automotive-microcontrollers-atmega328p_datasheet.pdf

tutorials/arduino/00_arduino_basic/20_lcd.txt · Last modified: 2021/09/19 14:41 (external edit)