Eines de l'usuari

Eines del lloc


tutorials:arduino:05_arduino_motors:05_brushed

brushed(escombretes)

Motors amb escombretes o commutador.

El commutador es un element mecànic que el perment funcionar amb qualsevol tipus de corrent(universal).

El del vídeo es d'imants permanents,normalment es serie rotor-estator amb electroimants(ferro).

L293

l293d.pdf Chip pont de transistors, per fer anar dos motors de corrent continu. Molt utilitzat per petits robots amb dues rodes. La forma més ràpida de fer un programa amb velocitat regulable i inversió de gir es amb PWM al Enable i amb el sentit de gir 01 o 10.

#define EN 5
#define IN1 3
#define IN2 4

void setup() {
 pinMode(EN, OUTPUT);
 pinMode(IN1, OUTPUT);
 pinMode(IN2, OUTPUT);
}

void loop() {
 //direction 1
 digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, LOW);
 
 //speed
 for(int spd = 0; spd < 256; spd++)
 {
  analogWrite(EN, spd);
  delay(50);
 }
  //direction 2
 digitalWrite(IN1, LOW);
 digitalWrite(IN2, HIGH);
 
 for(int spd = 255; spd >=0; spd--)
 {
  analogWrite(EN, spd);
  delay(50);
 }
}

L298 i shields

l298.pdf

Chips i shields més especialitzats permeten que un son PIN indique la velocitat i altre la direcció.(Molt utilitzat per automats i industria) A més les shields tenen una font d'alimentació per alimentar els motors i l'arduino al mateix temps.

Hi ha molts exemples:

Funcionament:

i el codi: codi_robot.ino.zip

tutorials/arduino/05_arduino_motors/05_brushed.txt · Darrera modificació: 2020/09/02 19:19 per crevert