Eines de l'usuari

Eines del lloc


tutorials:arduino:05_arduino_motors:06_af_motor

AdaFruit Shield Motor

Conegut per la llibreria AFmotor.h, el AdaFruit es una shield que ens permet connectar molts motors al arduino, corrent continu, pas a pas i servos.

Pros: No cal fer un circuit a mida. No podem equivocar-nos amb les tensions. Les connexions son fàcils i fiables, shields per l'arduino, cargolades per al motors.

Cont: Poca didàctica del L293 i del funcionament del motor de CC, no es veu es veu el funcionament del pont de transistors.

Aquí està l'esquema:

Queden lliures A0-A5, cal soldar un bloc de femelles, com l'arduino.

Com podem veure al esquema la inversió de gir no es fa directament amb una entrada-sortida. Perquè hi ha un xip que converteix 8 bits serie en paral·lel. I aquesta conversió la controla la llibreria de forma que només cal fer el següent programa:

#include "AFMotor.h"
AF_DCMotor motor(4, MOTOR34_8KHZ);
void setup(){

 motor.setSpeed(200); // de 0 a 250
}
void loop(){
 motor.setSpeed(100);
 motor.run(FORWARD);    
 delay(5000);   // Encara que hi ha delay() seguix el motor en marxa
 motor.setSpeed(250);
 motor.run(BACKWARD);   
 delay(5000); 
 //motor.run(RELEASE);    
 //delay(10000);
}

Aqui més informació: afmotor-library-reference.pdf

Aquí la llibreria completa: adafruit_motor_shield_library-1.0.0.zip i tambe torne a pujar la dels motors pas a pas que sembla que també la utilitza accelstepper-master.zip

El millor lloc per trobar aquestes llibreries es directament al github de adafruit https://github.com/adafruit i els repositoris, la v1 del motor shield ja arxivada. adafruit_motor-shield-v1-master.zip, accelstepper-master-copy.zip

Aqui una explicació de llibreria d'AFmotor que utilitza directament el ports del micro, 08_adafruit_part_1_spi.pdf 09_adafruit_part_2_timer_pwm.pdf

tutorials/arduino/05_arduino_motors/06_af_motor.txt · Darrera modificació: 2020/12/29 22:39 per crevert