Eines de l'usuari

Eines del lloc


tutorials:arduino:05_arduino_motors:20_func_stepper

Funcions i llibreries per al motor pas a pas

La funció bàsica per moure el motor un nombre determinat de passos, amb una direcció i una velocitat:

mou.ino
// Recorda configurar els pins 8,9,10,11 com OUTPUT al SETUP
int Pin0=8;
int Pin1=9;
int Pin2=10;
int Pin3=11;
 
void setup(){
 pinMode(Pin0,OUTPUT);
 pinMode(Pin1,OUTPUT);
 pinMode(Pin2,OUTPUT);
 pinMode(Pin3,OUTPUT);
 }
 
void loop(){
 mou(1000, 0, 7);
 delay(1000);
 mou(1000, 1,7);
 delay(1000);
}
 
void mou(int pasos, boolean dir, int velocitat){
 
int _step=0;
int count=0;
 
 
while(1){
 
  if (pasos<count) {
    return;
    }
 
 switch(_step){ 
  case 0: 
   digitalWrite(Pin0, LOW); 
   digitalWrite(Pin1, LOW); 
   digitalWrite(Pin2, LOW); 
   digitalWrite(Pin3, HIGH); 
  break; 
  case 1: 
   digitalWrite(Pin0, LOW); 
   digitalWrite(Pin1, LOW); 
   digitalWrite(Pin2, HIGH); 
   digitalWrite(Pin3, HIGH); 
  break; 
  case 2: 
   digitalWrite(Pin0, LOW); 
   digitalWrite(Pin1, LOW); 
   digitalWrite(Pin2, HIGH); 
   digitalWrite(Pin3, LOW); 
  break; 
  case 3: 
   digitalWrite(Pin0, LOW); 
   digitalWrite(Pin1, HIGH); 
   digitalWrite(Pin2, HIGH); 
   digitalWrite(Pin3, LOW); 
  break; 
  case 4: 
   digitalWrite(Pin0, LOW); 
   digitalWrite(Pin1, HIGH); 
   digitalWrite(Pin2, LOW); 
   digitalWrite(Pin3, LOW); 
  break; 
  case 5: 
   digitalWrite(Pin0, HIGH); 
   digitalWrite(Pin1, HIGH); 
   digitalWrite(Pin2, LOW); 
   digitalWrite(Pin3, LOW); 
  break; 
   case 6: 
   digitalWrite(Pin0, HIGH); 
   digitalWrite(Pin1, LOW); 
   digitalWrite(Pin2, LOW); 
   digitalWrite(Pin3, LOW); 
  break; 
  case 7: 
   digitalWrite(Pin0, HIGH); 
   digitalWrite(Pin1, LOW); 
   digitalWrite(Pin2, LOW); 
   digitalWrite(Pin3, HIGH); 
  break; 
  default: 
   digitalWrite(Pin0, LOW); 
   digitalWrite(Pin1, LOW); 
   digitalWrite(Pin2, LOW); 
   digitalWrite(Pin3, LOW); 
  break; 
 } 
 if(dir){ 
  _step++; 
  count++;
 }else{ 
  _step--; 
  count++;
 } 
 if(_step>7){ 
  _step=0; 
 } 
 if(_step<0){ 
  _step=7; 
 } 
 delay(velocitat); 
 
 
}// final while
 
}// funcio

Si utilitzem passos complets:

mouFull.ino
// Recorda configurar els pins 8,9,10,11 com OUTPUT al SETUP
int Pin0=4;
int Pin1=5;
int Pin2=6;
int Pin3=7;
////////////////////
 
void mou(int pasos, boolean dir, int velocitat){
int step=0;
int count=0;
 
while(pasos>count){
 
  if (step==0){ 
     digitalWrite(Pin0, LOW); 
     digitalWrite(Pin1, LOW); 
     digitalWrite(Pin2, HIGH); 
     digitalWrite(Pin3, HIGH); 
  } 
 if (step==1){ 
     digitalWrite(Pin0, HIGH); 
     digitalWrite(Pin1, LOW); 
     digitalWrite(Pin2, LOW); 
     digitalWrite(Pin3, HIGH); 
 } 
 if (step==2){ 
     digitalWrite(Pin0, HIGH); 
     digitalWrite(Pin1, HIGH); 
     digitalWrite(Pin2, LOW); 
     digitalWrite(Pin3, LOW);
   } 
 if (step==3){ 
     digitalWrite(Pin0, LOW); 
     digitalWrite(Pin1, HIGH); 
     digitalWrite(Pin2, HIGH); 
     digitalWrite(Pin3, LOW); 
   }
 if(dir){ 
    step=step+1;
    count=count+1;
   }else{ 
    step=step-1;
    count=count+1;
   } 
   if(step>4){ 
    step=0; 
   } 
   if(step<0){ 
    step=4; 
   } 
   delay(velocitat); 
  }
}
tutorials/arduino/05_arduino_motors/20_func_stepper.txt · Darrera modificació: 2021/03/19 10:27 per crevert