User Tools

Site Tools


tutorials:arduino:15_esp32

ESP32

Un pas mes enllà del Arduino-UNO, després de veure el vídeos de https://www.youtube.com/c/AndreasSpiess/featured i cometaris als foros-grups…, el de polargraph tambe ha fet una versió per ESP32…

Te molta mes potència(de comput, RAM, cnectivitat CAN… que el arduino, i millor es els STM32, te wifi, funciona a 3.3V, el fa menys potent electricament.

I el que ha fet que el posi aquí aquest kit al amazon freenove_ultimate_starter_kit_for_esp32-master.zip

Que te 3 tutorials diferents C-Arduino + Processing(PONG, SNAKE, TRETIS) + Python. Encara que el python no el acabe de veure, amb Arduino+processing tinc molt de poder, seria passar-se a micropython+pygame, però per exemple per al control de motors pas a pas o utilitzar-lo com oscil·Loscopi… el python no serveix… el micropython te el python dintre del microcontrolador, quan connectes el microcontrolador es comprta com un disc, però per fer CNC que necessites rapidesa… millor compilats que interpretats.

(millor que el pygame es el pygame+arcade: https://api.arcade.academy/en/latest/, fet per un professor secundaria

El vídeo es nomena si “ha arribat el final del arduino”, despres de veure el video el micropyton no pense que sigui el final d'Arduino. el ESP32 i el Teensyduino que es encara més potent que el ESP32 son tant potents que pots tenir el micropython. Però sempre sera mes ràpid i optimitzat el c++ compilat. (NO el ESP6288 es molt inferior al ESP32, practicament el podem donar per descatalogat, va ser el primes de la spriff…)

Opinio personal:

- Començar amb arduino - processing - Des de arduino . processing a python es facil passar al reves…. te mes d'angles el python menys de codi - Els xips potents com ESP32 tennsy que tenen moltíssima mes potencia de calcul, amb un editor VScode….es per seguir avançant, però per començar millor l'arduino -processing es la meva opinio i com soc jo el que faig les classes….

GRBL amb esp32

Podria ser una aplicació, pot ser per començar l'arduino però per al CNC podriem posar ESP32, que per wifi podriem controlar-los… be aquí el github que ho fan: https://github.com/bdring

tutorials/arduino/15_esp32.txt · Last modified: 2021/09/19 14:41 (external edit)