User Tools

Site Tools


Sidebar

ControlOnLine.net

tutorials:cad

CAD

El CAD es el sistema de disseny de màquines mitjançat ordinador. La informació genreda amb el CAD es la que servira per fabricar la màquina. La màquina te moltes parts diferents, elements mecànics, elèctrics, electrònics, uns software de funcionament, en definitiva mecatronica o construcció de màquines, Seguint amb el software lliure utilitzarem.

CAD Mecànic CAD electric CAD electronic Software
FreeCAD QElectrotec Fritzing KiCAD gnuPCB Arduino Processing Python ROS
tutorials/cad.txt · Last modified: 2021/09/19 14:41 (external edit)