User Tools

Site Tools


Sidebar

ControlOnLine.net

tutorials:cad:dissenys3d

Disseny en 3D (impressores)

Dissenyar peces mecàniques en 3D, per després imprimir-les i que mecànicament compleixin la seva funció dintre d'una màquina, com una fresadora o un robot.

Elements de màquines:

rodament lineal i de PTFE-teflon

femella-cargol. Unió d'eixos. tornillos.pdf

Corretja GT2(material elàstic)

Engranatges.

Politja GT2

Reductor planetari motos pas a pas(robòtica).

tutorials/cad/dissenys3d.txt · Last modified: 2021/09/19 14:41 (external edit)