User Tools

Site Tools


tutorials:electronica

Electrònica

L'electrònica de potencia ens permetrà accionar els motors elèctrics, controlats per altres dispositius electrònics de control (PLC, variadors(inverters), microcontroladors(arduino, PIC, PLC), microprocessadors(Raspberrypi, PAC, PCInsdustrial…).

El accionament de motors des de dispositius programables fa possible la robòtica, la fabricació mitjçant control numèric, CNC(Substractiu) i impressores 3D(Aditiu)

tutorials/electronica.txt · Last modified: 2021/09/19 14:41 (external edit)