User Tools

Site Tools


tutorials:processing

Processing

Processing en realitat es un JAVA, però pensat per una introducció a la programació o per a la programació per gent no programadora, com artistes gràfics ets. En principi només suportava JAVA, però la gent col·laboradora(es codi obert i lliure) ha fet que pugui tambe utilitzar-se python, inclus javaScript(p5.js) i posar els programes a una pàgina web.

Aquest mini tutorial tracta de programar el que podria ser el primer vídeo joc de la historia Tennis for Two.

Segueix una estructura molt organitzada i depèn dels coneixements previs en programació pot durar des de 4 o 5 h fins a 14 o 15 hores.

Pose aquí els documents originals, que traduiré i procuraré millorar i/o ampliar. Seguint el lema des software lliure, prova-apren-modifica.

Quedarà una cosa així:

Però podem canviar els colors i personalitzar-lo com vullguem:

Introducció

tema01-setmana01-classe01

tema02-setmana02-classe02

tema03-setmana03-classe03

tema04-setmana04-classe04

tema05-setmana05-classe05

tema06-setmana06-classe06

PONG altre nivell

Aquest pong es altre nivell, amb classes, temporitzador….que en realitat el temporitzador dels autòmats es una classe temporitzador, se que no ve al cas però es una de les coses que més m'ajuda a entendre el llenguatge estructurat dels autòmats.

https://github.com/limadooug/processing-pong-clone

processing-pong-clone-main.zip

pingponggame-ambobjectes.zip

ponginprocessing-master.zip

ponginprocessing-master2.zip

tutorials/processing.txt · Last modified: 2021/09/28 19:05 by crevert