Eines de l'usuari

Eines del lloc


tutorials:processing:00_introduccio

Introducció

El processing es una eina de programació per introduir-se al mon del codi i de la programació. I fer ràpidament programes per entorns gràfics.

Per començar a treballar amb ell cal descarregar-se'l de la pàgina web. https://processing.org/download/.

No cal instal·lació es portable pot executar-se des d'un USB, i on tinguis la carpeta tindràs el programa, aixó si cal que sigui la plataforma adient( windows 32, 64 bits, linux, mac…). Tambè te versions per a mòbil coma APDE(Android Processing Development Envoirment).

La primera finalitat es fer en video joc del tipus, ping-pong, tennis, que va ser un dels primers video jocs que varen existir(1958).

Però poc a poc:

El processing es basa en dos funcions fonamentals que ha de tenir qualsevol computadora que execute un programa: El setup() i el bucle infinit que en aquest cas es diu draw().

void setup(){
 size(200, 200);
}

void draw(){

}

Aquest el contingut mínim d'un programa amb processing. Fem alguna aclaració:

  • void vol dir que no retorna cap valor. Void en angles es buït, cap o res. Hem dit que setup() es una funció, com en matemàtiques f(x), en aquest cas seria una funció que no retornaria cap numero, ni necessita cap x, més endavant farem funcion que necessitin x i que retornin un valor. Com per exemple el calcul d'un àrea
  • (){…} les funcions si tenen parametres van entre parentesi(), en aquest cas no en te, i tot el processos que executa esta funció van entre claus { } un darrere l'altre.
  • setup només s'executa una vegada, i draw s'executa infinitament.
  • size(200,200); crea una finestra de 200×200 pixels. Depèn de la grandaria i de la difinió de la pantalla pot ser molt o poc. Sempre acabarem les instruccions amb punt i coma ;. Menys quan tanquem una funció amb },es a dir, que les funcions(conjunt d'instruccions) es tanquen amb } i les instruccions simples es tanquen amb ;.

Exemples de l'institut de Sort, crec que de 4t de ESO:

serpiente_roja_institut_hug_roger_iii_erated_files.pdf

reloj_de_post-it_institut_hug_roger_iii_ated_files.pdf

caza_la_manzana_institut_hug_roger_iii_rated_files.pdf

tutorials/processing/00_introduccio.txt · Darrera modificació: 2021/02/24 22:19 per crevert