Eines de l'usuari

Eines del lloc


tutorials:processing:10_variables

Variables

Processing te les mateixes variables del Java.

perquè es mogui un objecte les coordenades han de ser variables:

int x=0;

void setup(){
 size(800, 600);
}

void draw(){
 background(150);
 x=x+1;
 line(100+x,100,150+x,150);
}

Quina es la velocitat de desplaçament? El draw() s'executa a una velocitat aproximada de 60 fps(frames per segon), depèn del ordinador. Així que la instrucció x=x+1 fa que avanci a 60 punts per segon. Com podríem fer que anés mes depresa?

Així la estructura d'un programa tipic es

  1. Variables
  2. setup
  3. bucle infinit, draw(processing), loop(arduino)

perque es mogui amb el ratolí utilitzarem mouseX, mouseY que son variables internes que ens donen el valor x,y del ratoli a dintre del recuadre del programa.

// VARIABLES
int x;

//SETUP
void setup(){
 size(800, 600);
}

//BUCLE INFINIT
void draw(){
 background(150);
 x=mouseX;
 line(100+x,100,150+x,150);
}
tutorials/processing/10_variables.txt · Darrera modificació: 2020/06/02 17:21 (edició externa)