Eines de l'usuari

Eines del lloc


tutorials:processing:16_timer

Timer, objecte

// Example 10-5: Object-oriented timer
Timer timer;

void setup() {
 size(200, 200);
 background(0);
 timer = new Timer(5000);
 timer.start();
}

void draw() {
 if (timer.isFinished()) {
  background(random(255));
  timer.start();
 }
}

Com podem comprovar es un temporitzador, si vull fer automatitzacions amb el arduino/processing el timer es un objecte. De fet als autòmats i el lleguatge STL ja es un objecte, un tipus de dada(time).

I aquí la classe:


// Example 10-5: Object-oriented timer

class Timer {

 int savedTime; // When Timer started
 int totalTime; // How long Timer should last

 Timer(int tempTotalTime) {
  totalTime = tempTotalTime;
 }

 // Starting the timer
 void start() {
  // When the timer starts it stores the current time in milliseconds.
  savedTime = millis();
 }

 // The function isFinished() returns true if 5,000 ms have passed. 
 // The work of the timer is farmed out to this method.
 boolean isFinished() { 
  // Check how much time has passed
  int passedTime = millis()- savedTime;
  if (passedTime > totalTime) {
   return true;
  } else {
   return false;
  }
 }
}

El codi fa un intermitent perquè quan acaba torna a començar.

El cas d'un automatisme una entrada digital activaria el timer1.start(), i di la entrada segueix activada quan acabi el temps es que seguix activada. Podria millorar-se amb un mètode timer1.stop.

La he trobada a http://learningprocessing.com/examples/ i que també podem descarregat tots a https://github.com/shiffman/LearningProcessing. learningprocessing2.zip es le mateix autor que del llibre https://natureofcode.com/ que es més per estudiants de física. Es més interessant per ampendre processing/arduino el llibre http://learningprocessing.com/ http://learningprocessing.com/

tutorials/processing/16_timer.txt · Darrera modificació: 2021/01/21 20:17 per crevert