Eines de l'usuari

Eines del lloc


tutorials:processing:35_serial

Arduino <> Serial <> Processing

Hi ha aquí https://itp.nyu.edu/physcomp/videos/videos-serial-communication/#Serial_to_p5js_in_binary una compilació de vídeos molt bons que expliquen el port serie i com funciona amb Arduino, Processing, P5.js i node.js. De fet el P5js necessita de p5serialcontrol(socket) per funcionar el port serie. El node-red supose que ja el porta incorporat, perquè com ja es un servidor i te drets de su.

El primer vídeo mou un cercle, envia en binari(Serial.write), per sincronitzar envia una 'x' cada vegada que refresca la pantalla. El segon vídeo envia un valor de 0 a 1024, ho fa amb ASCII Serial.println(), després el passa a float, amb parse. El últim envia diversos valors separats per coma, i amb el objecte stream el divideix per la coma (split), molt interessants i que caldria fer a qualsevol curs de arduino-processing.

Pel que he estat llegint, hi ha un clar moviment des del processing cap al p5js, i tambe tinguem el node-red molt utilitzat per aquests sistemes, el javasecript i el python desplacen poc a poc el java. Si he de triar un curs seria mes interessant javascript, c/c++, python. De tota manera amb el processing entre el java i javascreipt es poca la diferencia (var o let per vairables, i function per compte de void).

Bàsic arduino-processing amb byte i sincronització: https://vimeo.com/380356863

Amb strings, de 0 a 1024:https://vimeo.com/380357151

Diversos valors amb stream:https://vimeo.com/380357361

Hi ha altres, pot ser menys basis però molt interessants: Amb el node podem utilitzar el port serie, es el que utilitza el node-red i el P5js per comunicar el servidor amb el port serie:

Aquest professor d'una academia de NY, te molts videos amb arduino-processing, es un sistema molt didactic:

https://vimeo.com/showcase/2801639, sembla que el professors es mouen també del youtube al vimeo.

tutorials/processing/35_serial.txt · Darrera modificació: 2020/12/14 23:19 per crevert