User Tools

Site Tools


tutorials:processing:mini_cnc

mini_CNC

Enviament d'ordes CNC amb processing

minicncplotter-master_altre_amb_porcessing_.zip

Altre amb GRBL i Processing

En aquest cas posa tinta conductora sobre el cosbodi_printer.pdf. Per fer mesures per esportistes…etc.

bodyprinter-master.zip

Altre amb GRBL i Processing amb llibbreia G4P GUI

Cal recordar que te un builder…. podria ser util per fer scada????

grbl4p-master.zip

tutorials/processing/mini_cnc.txt · Last modified: 2021/11/20 01:17 by crevert