Eines de l'usuari

Eines del lloc


tutorials:robots:00_definicio

Que es un robot?

Exercici 1: Defineix robot. Com els classificaries?

Robotica amb IA(Inteligencia artificial) Robotica Industrial sense IA
elephants_dont_play_chess.pdf Cal ser intel·lectualment honest i tenir el coratge de canviar

No ha hi que pensar que els robots trauran la feina a la gent. Els robots facilitaran les feines i de fet la construcció de robots donarà feina. Els robots seràn col·laboratius cobots, ajudaran en les tasques on una persona no pot arribar vegem-ne un exemple:

tutorials/robots/00_definicio.txt · Darrera modificació: 2020/06/02 17:21 (edició externa)