User Tools

Site Tools


tutorials:robots:10_cnc_univ

CNC Universal

La idea es fer un sistema semblant al de Oleksandr Stepanenko que podem veure a aquest video:

Aquí està el disseny del robot delta amb 3d, format freecad: deslta_importat.fcstd.zip. Es pot descarregar des de https://grabcad.com/oleksandr.stepanenko-1/models

Aquest sistema te un gran valor didàctic perquè pot arribar utilitzar-se a molts àmbits(mòduls). Una vegada estigui el muntatge fet pot servir per explicar les nocions bàsiques de CNC i de robòtica(robots paral·lels). Però a més a més mentre es fabrica, el muntatge pot servir per mòduls de disseny 3D, de mecanització o impressores 3D, muntatge i ajust mecànic, i d'una part electrònica, moviment motors pas a pas o servos, amb eixos independents i amb eixos coordinats.

No es un projecte d'un sol any, es poden anar fent diverses versions al llarg del temps. Començarem amb la versio_0 (2020-21). Sintesi GM.

Mecànica: Aquesta primera versió farem un disseny 3D, i amb la impresora 3D i components bàsics mecànics.

Electrònica: Motors pas a pas NEMA17, Arduino CNC-Shield, per a eixos independents utilitzarem la llibreria accelstepper. Per a eixos coordinats(2-3 eixos lineals) utilitzarem el GRBL. Que accepta les següents comandes:

List of Supported G-Codes in Grbl v0.9 Master:
 - Non-Modal Commands: G4, G10L2, G10L20, G28, G30, G28.1, G30.1, G53, G92, G92.1
 - Motion Modes: G0, G1, G2, G3, G38.2, G38.3, G38.4, G38.5, G80
 - Feed Rate Modes: G93, G94
 - Unit Modes: G20, G21
 - Distance Modes: G90, G91
 - Arc IJK Distance Modes: G91.1
 - Plane Select Modes: G17, G18, G19
 - Tool Length Offset Modes: G43.1, G49
 - Cutter Compensation Modes: G40
 - Coordinate System Modes: G54, G55, G56, G57, G58, G59
 - Control Modes: G61
 - Program Flow: M0, M1, M2, M30*
 - Coolant Control: M7*, M8, M9
 - Spindle Control: M3, M4, M5
 - Valid Non-Command Words: F, I, J, K, L, N, P, R, S, T, X, Y, Z
tutorials/robots/10_cnc_univ.txt · Last modified: 2021/09/19 14:41 (external edit)