User Tools

Site Tools


tutorials:robots:20_robot_diy

Robot DIY

Després d'analitzar diverses idees el robot scara imprés(cos i corretges). I desprès posarem la electrònica amb arduino mega + una raspberry pi. La idea es que la raspberry pi tingui un wifi captiu i després amb un p5.js(processing) fer una mena de controlador. Per poder portar-lo a exposcions etc….

Per aconseguir-ho necessitem:

1. RaspberryPI amb un AP(acces point) i un dns(denmasq) on farem un wifi captiu que envie totes les peticions al servidor internt ngnix

2. Un programa p5.js que tindrà a mes mes el nodejs+p5serial, un servidor que permet accedir al ports serie connectats al servidor. Recordem que JavaScript es un llenguatge de client que s'executa dintre del navegador. Mentre que el php per exemple es de servidor. Amb el nodejs també podem fer programes a la part del servidor. La peculiaritat del JavasScript es que no es per fils(threat) es per events només pot fer una cosa a la vegada, aquests events-callbacks han de tradar molt poc a executar-se.

3. Arduino-robot

Robots (arm) braç articulat maker

Robots petits amb 4 o 5 graus de llibertat, amb arduino, i motors pas a pas (moviment mes suau que els servos), i impresos

KAUDA: Sense roment a la base, amb boles de 8mm, lerdagiovanni.wixsite.com/kauda, https://twitter.com/GiovanniLerda

RobotArm, by ftobler August 14, 2016: aquest si utilitza un rodament gros a sota, seria qüestió de comprar-lo, planols: thigiverse_3d_robotarm.zip

codi: robotarm-master.zip

20sfactory: Molt semblant amb corretges, hi ha molta comunitat al darrere: https://www.thingiverse.com/thing:1718984, https://www.facebook.com/groups/828749637471209, https://github.com/20sffactory,

uStepper: Amb fet un motors que tenen un petit encoder que es pot afegir als nema17, seria interssant per fer que aquests robots llegincin les posicions. https://www.ustepper.com/what-is-ustepper/

Com s'instal·la l'encoder al GRBL:

Sense utilitzar el encoder:

ustepper-robotarm-rev3-master.zip

grbl-servo-master.zip

Un parell mes d'exemples:

Un escara diferent, que te els motors al darrere per compensar el pes: https://www.thingiverse.com/thing:4579405, arduino_robotic_arm_open_source_python_control_app_extras.zip

I altre arm: https://www.thingiverse.com/thing:1718984, robotarm.zip utilitza un rodament a sota, la part amb major esforç:

Solucions industrials amb codi lliure

Muntatge d'un kit robot, per aplicar al institut maker. La idea es que dissenyen, muntin un mini-robot exercici molt complet per posar en pràctica tot l'aprés.

1.Scara(2018-19)

2.ABB IRB460 a escala(2018-19)

3.Tipus US amb motors+reductor planetari.(2019-20)

Veig que està idea es prou bona, Igus l'utilitza:

Es tracta d'un robot per peces que després controlen amb el crumb2560 (basat en el atmega 2560, com el arduino mega) robolick_firmware_quick_start_13-03-eng.pdf

Que els de RS li acopken l'automat amb arduino. La empresa monde-ms.com li ha fet una consola.

https://robolink-designer.igus.tools/movement?cfg=AANVbStESZFsADSxgAaagAA En java script, podria ser p5.js(processing javascript).

Per la meitat de preu tinguem el niryo i te control de posició:

Amb aquest preus no se si val la pena fer un Thor, o pot ser si, al fer-lo nosaltres i algun component es renca es pot reparar.

tutorials/robots/20_robot_diy.txt · Last modified: 2021/09/19 14:41 (external edit)