tutorials:arduino:10_arduino_node-red

Arduino Node-Red

Com utilitzar node-red amb arduino:

Abans dinstal·lar Node-RED cal instal·lar NodeJS.

Directament amb snap:

 sudo snap install node-red

NODEJS:

sudo apt install curl

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash - 

For the LTS release, type:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo bash - 

Finally to install NODEJS type:

sudo apt install nodejs 

NODE-RED:

Podem instal·lar-lo directament del repositori o amb l'instal·lador de nodeJS.

sudo npm install -g --unsafe perm node-red
  • tutorials/arduino/10_arduino_node-red.txt
  • Darrera modificació: 2019/12/07 13:18
  • per crevert