tutorials:electronica:15_diode_1

02_rectificadors_mitja_ona_lliure_circulacio.pdf

Díode

El díode el element bàsic de la electrònica de potencia te dos funcions fonamentals quan està sol, la rectificació de mitja ona i la lliure recirculació.

El circuit rectificador pont o rectificador d'ona completa amb Vef = 120V a 60Hz, amb R=500 Ohm, i inicial del C=100uF. Però després ajustarem per donar 1%

Filtre condensador

Solució:

Si seguim iterant arribem a que el condensador necessari es de 4,5 mF, o 4500 uF. Podríem posar 2 de 2200 uF en paral·lel?

El mateix exercici que abans però amb pont rectificador(4 díodes) comprovarem que el condensador serà mes petit.

El circuit rectificador pont o rectificador d'ona completa amb Vef = 120V a 60Hz, amb R=500 Ohm, i inicial del C=100uF. Però després ajustarem per donar 1%

a) Determineu la variació de pic a pic.

b) Determina el valor del condensador mínim que cal posar per tenir un 1% de tensió de pic a pic a la resistència.

c) Compara aquest condensador amb mateix exercici però amb un rectificador de mitja ona.

Solució:

  • tutorials/electronica/15_diode_1.txt
  • Darrera modificació: 2020/06/02 17:21
  • (edició externa)