tutorials:processing:22_scara2d_ok

Exercici de programació de robots amb processing

Seguint la línia de programació, d'anar afegint funcionalitats al programa hem aconseguit un robot de 2D on movem els angles, movem x,y (coordenades inverses) i destins(targets), el fonamental de tot robot.

Ho hem fet en 4 passos:

1. Un braç.

2. 2n Braç + coordenades x,y

3. Quatre Botons mes, +x -x i +y -y, i que es mogui en lineies rectes vertical horitzontal. Faran falta les coordenades inverses:

4. Afegir 4 polsadors mes amb els quals el robot anirà a un punt de destí(target).

Podem passar el processing a p5.js, aquesta web http://faculty.purchase.edu/joseph.mckay/p5jsconverter.htmli després pujar els arxius .html .js al servidor, que resumint es

 int, float, String, Char, PImage, long and boolean, all become var
 size becomes createCanvas
 void becomes function
 int [] arrayname = new int [number] becomes var arrayname = new Array(number);
 pushMatrix() and pushStyle become push()
 popMatrix and popStyle become pop()
 mousePressed becomes mouseIsPressed (but leaves mousePressed() alone)
 frameRate becomes frameRate()

També cal posar les funcions a dalt de tot, com si fossin variables. Abans de pujar-lo podem provar si funciona amb el editor online: https://editor.p5js.org/

En pantalla completa:http://controlonline.net:50506/p5.js/robot2D.html

 • tutorials/processing/22_scara2d_ok.txt
 • Darrera modificació: 2019/07/18 03:29
 • per crevert