tutorials:robots:05_classificacio

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
tutorials:robots:05_classificacio [2018/10/14 23:16]
crevert
tutorials:robots:05_classificacio [2019/09/07 09:19] (actual)
crevert classificació manipuladors
Línia 31: Línia 31:
  
 |{{ :​tutorials:​robots:​machinelearning.png?​200 |}}|{{ :​tutorials:​robots:​ai1.jpeg?​200 |}}| |{{ :​tutorials:​robots:​machinelearning.png?​200 |}}|{{ :​tutorials:​robots:​ai1.jpeg?​200 |}}|
 +
 +===== Manipiladors-cnc (industria) =====
 +
 +Una menció especial per l'ús a la mecatrónica son el robots manipuladors,​ i de cnc per el seu us en els processos de fabricació industrials.
 +
 +Un es necessari fer un estudi dels possibles moviments, de la  programació de la seva interacció amb el entorn, els més importants son:{{ :​tutorials:​robots:​resumrobotsmoltboresumit.pdf |}}
 +
 +   ​Cartesià,​ cilíndric, esfèric, SCARA, articulat(braç),​ paral·lel(Delta).
 +
 +Segons l'​associació francesa de robotica industrial(AFRI),​ tinguem els següents tipus de robots:
 +
 +| Tipus A | Manipulador amb control manual o telecomandament |
 +| Tipus B | Manipulador automàtic amb cicles preajustats,​ regualció amb finals de cursa, control amb PLC, accionament neumàtic, electric o hidraulic |
 +| Tipus C | Robot programable amb trajctoria continua o punt a punt. No te coneixement del seu entorn. |
 +| Tipus D | Robot que pot adquirir dades del seu entorn, readaptant la tasca en funció d'​aquests. |
 +
 +Classificació per generacions:​
 +
 +| 1 Generació | Repetix el programa seqüencialment. No te en compte les posibles alteracions de l'​entorn |
 +| 2 Generació | Adquireix informació limitada del seu entorn i actua en conseqüència. Pot localitzar, classificar(visió) i detectar esforços, i adaptar els seus moviments en conseqüència.
 +| 3 Generació | La programació es fa mitjançant llenguatge natural. Posseïx la capacitat de la planificació automàtica de les tasques. |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
  • tutorials/robots/05_classificacio.txt
  • Darrera modificació: 2019/09/07 09:19
  • per crevert